Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Subkonta. Pomagamy chorym na mukowiscydozę

Subkonta

Subkonta to jedna z form pomocy, jaką oferuje swoim podopiecznym Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Dzięki temu są oni w stanie zbierać środki na leczenie, rehabilitację, poszerzanie swojej wiedzy o chorobie czy też aktywizację zawodową. Równocześnie darczyńcy zyskują gwarancję, że przekazywane przez nich środki trafiają do osób potrzebujących wsparcia, a ich wykorzystanie będzie zgodne z celami statuowymi, dla realizacji których organizacja została powołana.

Do dyspozycji chorych są dwa rodzaje subkont:

SUBKONTO, na którym chorzy gromadzą pieniądze pochodzące z darowizn. Środki te można zbierać przez cały rok, przyjmując wpłaty nawet wielokrotnie od tych samych darczyńców

SUBKONTO 1%, umożliwia gromadzenie pieniędzy z odpisów 1% podatku dochodowego Informacje jak dokonać wpłaty znajdziesz na stronach z subkontami.

Poniżej przedstawiamy treść regulaminu subkont.

Pliki do pobrania

Jak założyć subkonto lub subkonto 1%

Aby założyć subkonto lub subkonto 1% w PTWM należy wysłać do PTWM komplet dokumentów:

  • pisemny wniosek o otwarcie subkonta lub subkonta 1%
  • zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu mukowiscydozy u beneficjenta subkonta
  • prawidłowo wypełniony i podpisany regulamin subkonta lub subkonta 1%